top of page

Договір надання послуг

 

1. Терміни та визначення

1.1. У цьому Договорі оферти, якщо з його тексту прямо не випливає інше, наступні слова та вирази матимуть такі значення:

1.1.2. Оферта (надалі – Договір/Оферта) – цей документ між Виконавцем та Замовником на надання Послуг та/або купівлю Товарів, який укладається за допомогою Акцепту Оферти. Договір Оферти є базовим документом відносини двох сторін і не підлягає обговоренню.

1.1.3. Акцепт Оферти/Акцепт – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій, зазначених у розділі 2 цієї Оферти.

1.1.4. Замовник – одержувач послуг та/або товарів за цим договором.

1.1.5. Послуга – консультації (як усні, так і письмові), відеозаписи практичних уроків, тренінгів та майстер-класів та організовані інформаційно-консультаційні заняття (і/або надання їх записів) з дистанційного навчання. Послуги є такими, що регулярно оновлюються та доповнюються Виконавцем на Сайті.

1.1.6. Товар – об'єкт матеріального характеру – колекція символічних прикрас, а також інші матеріальні товари, виготовлених та представлених до продажу за допомогою Сайту, асортимент яких може оновлюватися та доповнюватись Виконавцем.

1.1.7. Вебінар – надання інформаційно-консультаційних послуг, що здійснюється за допомогою віддаленого доступу через мережу Інтернет, що проходить в режимі реального часу в дату і час, що заздалегідь анонсуються. Вебінар може проводитись у формі відео або аудіотрансляції, обміну повідомленнями, інших формах. Матеріали вебінарів доступні в записі всім Замовникам, які взяли в них участь, а також на оплатній основі для тих, хто не зміг бути присутнім.

1.1.8. YouTube Канал Виконавця/Канал - сукупність інформаційних матеріалів, в рамках наданих Виконавцем послуг, в цифровому відео форматі зібрані в одному місці в мережі Інтернет за допомогою відеохостингу YouTube, на офіційному Каналі Виконавця «Darina Frein» за наступним посиланням:https://www.youtube.com/channel/UC59vBJ6ZCGSoFFIZunqkUfw.

1.1.9. Сайт - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за адресою мережіhttps://nantenamar.com/, а також інших сайтів соціальних мереж Виконавця, а саме Instagram -https://www.instagram.com/darina_frein/та Facebook -https://www.facebook.com/dariafrein.

1.1.10. Програмне забезпечення (ПЗ) – браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome та/або аналогічні) для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації, що надається. Замовник зобов'язується самостійно забезпечити наявність необхідного програмного забезпечення на своєму персональному комп'ютері.

1.1.11. Зворотній зв'язок – інформаційно-консультаційна послуга у формі відповідей на запитання у вигляді вебінару та/або письмової відповіді на питання за темами навчання за допомогою мережі Інтернет, з використанням чату в Telegram або за допомогою електронної пошти чи соціальних мереж Instagram та Facebook у форматі особистого спілкування між Виконавцем та Замовником. 

1.1.12. Доступ до послуги - повідомлення, що надсилається Виконавцем Замовнику, шляхом електронного листа та/або повідомлення, у тому числі за допомогою доступних месенджерів через телефонно-цифровий зв'язок, що підтверджує факт укладання Договору, та містить інформацію, необхідну для отримання Замовником_cc781905-5cde-3194-bb 136bad5cf58d_ Послуги та/або Товару представлені на сайтіhttps://nantenamar.com/.

1.1.13. Персональні дані – це відомості або сукупність відомостей про Замовника, надаються їм у процесі реєстрації та дають можливість ідентифікувати Замовника.

1.1.14. Реєстрація – процедура, в ході якої Замовник через заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію (персональні дані) для можливості замовлення та оплати Послуг та/або Товарів на Сайті.

1.1.15. Розрахунковий рахунок – з метою даного Договору розрахунковим рахунком вважається рахунок ФОП Гівель А.М., який діє на користь Виконавця, і якому останній, на умовах цього Договору, надає право приймати від Замовника кошти за допомогою однієї з платіжних систем, зазначених у пп. . 5.2.5. та пп. 6.3.7., за надані Виконавцем послуги та/або надані товари, обрані Замовником на Сайті за адресою:https://nantenamar.com/

 

2. Загальні положення

2.1. Даний Договір є публічною Офертою Громадянки Російської Федерації Гришиною Дар'ї Валеріївни (яка діє під творчим псевдонімом - Дарина Фрейн (Darina Frein)), паспорт 65 № 7395445, виданий 27 листопада 2018 року, орган видачі МВС 0370-35-5 надалі іменується - Виконавець, та містить усі істотні умови Договору на надання інформаційно-консультаційних послуг адресованих невизначеному колу фізичних осіб, які бажають придбати послугу та/або товар на веб-сайті в мережі Інтернет за адресою:https://nantenamar.com/.

2.2. У разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг та/або товарів фізична особа, яка провадить повне прийняття цієї Оферти стає Замовником, набуває всіх прав та обов'язків, передбачених цим Договором, а Виконавець та Замовник спільно — Сторонами Договору Оферти. Договір регулює порядок використання ресурсів, сервісів, можливостей Сайту, наданого Замовником майданчика для отримання інформації, замовлення продукції та послуг, комунікації.

2.3. Акцептом цієї публічної Оферти є здійснення Замовником повної оплати інформаційно-консультаційних послуг та/або товарів відповідно до умов цього Договору. З моменту надходження коштів, у рахунок оплати послуг та/або товарів на розрахунковий рахунок, цей Договір вважається укладеним між Замовником та Виконавцем.

2.4. Прийняття цієї Оферти і відповідно, укладення цього Договору означає, що Замовник, у необхідній для нього мірі, ознайомився з умовами цього Договору, програмою дистанційних курсів, практик, матеріалів та іншою інформацією щодо надання послуг, а також з інформацією про товари, розміщені за адресою:https://nantenamar.com/.

2.5. Здійснюючи акцепт цієї оферти, Замовник усвідомлює та підтверджує, що надання Виконавцем послуг за цим договором дистанційно з використанням програмного забезпечення повністю відповідає можливості Замовника користуватися послугами, що надаються у такий спосіб.

2.6. Актуальний Договір оферти завжди знаходиться за адресою:https://nantenamar.com/. Цей Договір може бути змінено та/або доповнено Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Новий або змінений Договір набирає чинності після його розміщення за адресою:https://nantenamar.com/.

2.7. Сторони цим погодили, що Виконавець надає право третій особі, а саме ФОП Гівель А.М. діяти від імені Виконавця та використовувати матеріали Сайту щодо здійснення оплати Замовником послуг та/або товарів, а саме – приймати від Замовника на розрахунковий рахунок ФОП Гівель А.М. оплату за надані Виконавцем послуги та/або надані товари, обрані Замовником на Сайті за адресою:https://nantenamar.com/.

 

3. Предмет Договору

3.1. Предметом цієї оферти є:

3.1.1. Надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг у рамках дистанційних курсів, відео-уроків, вебінарів та консультацій про духовну практику, створених та розроблених Виконавцем на підставі авторської системи сприйняття світу, яка називається «Нанте-Намар». Практика передбачає особисту участь кожної людини у своєму житті, спрямована на саморозвиток та вдосконалення;

3.1.2. Надання Виконавцем товарів для продажу Замовнику. Виконавець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим Договором продати товар на основі замовлення, оформленого Замовником на Сайті, а Замовник зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим Договором, купити товари та сплатити за нього встановлену Виконавцем ціну.

3.2. Надання послуг здійснюється шляхом надання Виконавцем інформації письмово, або курс у вигляді запису уроків, або регулярна комунікація, духовний супровід кожного Замовника. Навчальні матеріали та індивідуальна робота із Замовником спрямована на передачу знань та навичок з практики «Нанте-Намар», згідно з письмовими та усними відповідями на запитання Замовника, відповідно до придбаної послуги, а також іншої інформаційної підтримки Замовника.

3.3. Послуги за цим Договором обмежені наданням Замовнику інформації та формуванням навичок для її самостійного використання.

3.4. Послуги за цим Договором надаються Виконавцем дистанційно через мережу Інтернет через програмне забезпечення та зворотний зв'язок.

 

4. Реєстрація на Сайті та персональні дані Замовника

4.1. Для можливості замовлення послуг та/або товарів Замовник повинен заповнити необхідні дані для замовлення послуги та/або товару у відповідних формах, розміщених на Сайті, а саме у «Контакти» або «Мій обліковий запис».

4.2. Замовник зобов'язується надати достовірну та точну інформацію про себе та свої контактні дані для виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором перед Замовником та надання йому оплачених послуг або доставки оплаченого Замовником товару.

4.3. Приймаючи цей Договір, Замовник дає згоду на збирання та використання певної інформації про нього відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

4.4. Персональні дані Замовника обробляються з метою:

• виставлення рахунків та доставки Товару;

• забезпечення надання послуг Виконавцем; 

• забезпечення своєчасної та якісної підтримки Замовника та контакту з ним;

• збирання статистичної інформації щодо роботи Сайту;

• для інших цілей, які не суперечать чинному законодавству України.

 

5. Порядок надання та оплати послуг. Умови повернення коштів

5.1. Порядок надання послуг:

5.1.1. Термін надання послуг за цим Договором може змінюватись від 1 (одного) дня до 4 (чотирьох) календарних місяців, залежно від виду послуги, що надається, з моменту підтвердження оплати. Термін надання різних послуг уточнюється з кожним Замовником в індивідуальному порядку, якщо інші терміни прямо не вказані на Сайті.

5.1.2.  Після заповнення Замовником форми з персональними даними, вибору послуги та її повної оплати, Замовник, за допомогою надсилання електронного листа, повідомляє Виконавцю про факт оплати10-3 -bb3b-136bad5cf58d_

• або власне фото та опис своєї ситуації;

• або уточнює зручний для нього час та дату особистої консультації з Виконавцем;

• або відповідає на запитання, надіслані йому Виконавцем.

5.1.3. Після виконання Замовником умов, зазначених у пп. 5.1.2. цього Договору Виконавець протягом 3 (трьох) календарних днів зобов'язується відповісти на запит та провести із Замовником співбесіду з метою уточнення деталей у рамках сплаченої послуги, на підставі якої Виконавцем приймається рішення про її надання або відмову у наданні, на підставі Закону України «Про захист прав споживача», і повідомляється Замовнику.

5.1.4. Зворотний зв'язок у вигляді вебінарів, відповідно до програми навчання та обраного тарифу, проводиться Виконавцем відповідно до програми навчання. Виконавець залишає за собою право змінювати день та дату проведення вебінару.

5.1.5. Усі додаткові запитання, які виникають у Замовника в процесі надання йому послуг, можна ставити та обговорювати шляхом зворотного зв'язку з Виконавцем.

5.1.6. Послуги надаються виключно в робочий час - з 10:00 до 19:00 з понеділка по п'ятницю, з урахуванням загальноприйнятих правил поведінки, поваги та субординації.

5.1.7. Сторони затвердили, що Виконавець не надає психологічної та психотерапевтичної підтримки в режимі 24 (двадцять чотири) години 7 (сім) днів на тиждень, а у разі агресивної та неналежної поведінки Замовника Виконавець має право припинити роботу з ним.

5.2. Порядок оплати послуг:

5.2.1 Вартість інформаційно-консультаційних послуг за цим договором зазначається на Сайті за адресою:  https://nantenamar.com/ і може бути змінена Виконавцем у будь-який час в односторонньому порядку. Нова вартість набирає чинності з моменту опублікування та не поширюється на сплачені на момент опублікування послуги.

5.2.2. Оплата обраної послуги провадитиметься в доларах США.

5.2.3. Оплата обраної послуги здійснюється Замовником шляхом зарахування коштів у порядку передоплати на розрахунковий рахунок у розмірі 100% від вартості послуг протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту замовлення послуги.

5.2.4. Моментом оплати вважається надходження коштів на розрахунковий рахунок.

5.2.5. Виконавець може оплатити послугу кредитною карткою за допомогою сервісу електронної платіжної системи.

5.3. Умови повернення коштів:  

5.3.1. У випадку, якщо інформація, в рамках послуги, що надається Виконавцем, не знаходить відгук у Замовника, якщо вона йому незрозуміла, якщо Замовник відчуває страх і тривогу, Виконавець зобов'язується здійснити повернення повної суми сплаченої вартості послуги, і робота із Замовником припиняється. При цьому Замовник зобов'язується повідомити Виконавця про такі обставини протягом 1 (одного) робочого тижня після отримання інформації шляхом надсилання відповідного звернення на електронну адресуotie@inae.space. Повідомлення повинно містити ПІБ Замовника та опис проблем, що виникли зі сприйняттям отриманої інформації.

5.3.2. У разі, коли Виконавець, внаслідок проведення співбесіди із Замовником, бачить і розуміє, що Замовник не готовий до розвитку та сприйняття практик (йому потрібен психолог чи психотерапевт), Виконавець самостійно приймає рішення про припинення спілкування із Замовником та повернення йому сплаченої суми за послугу, в повному обсязі. Про це Виконавець зобов'язується повідомити Замовника протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту оплати послуги через відправлення відповідного звернення на електронну адресу Замовника, з якого надійшов запит на замовлення послуги.

5.3.3. У разі, якщо через технічні проблеми або помилки, що виникли на Сайті, Замовник здійснив оплату за ціною, вказаною з помилкою та/або сплатив не ту послугу, яку замовив, він отримає повідомлення від Замовника про технічний збій та отримує можливість або сплатити реальну вартість послуг або повернення сплачених коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання такого повідомлення.

5.3.4. Повернення коштів здійснюється за відсутності підстав для відмови у поверненні, за вирахуванням фактичних витрат Виконавця на момент повернення. До таких фактичних витрат Виконавця належать (але не обмежуються), зокрема комісії банківських, кредитних організацій та відповідних платіжних систем за здійснення повернення коштів.

5.3.5. Виконавець залишає за собою право відхилити заявку Замовника на повернення коштів у разі:

5.3.5.1. Порушення строків обігу для повернення коштів, передбачених пп. 5.3.1. справжньої угоди;

5.3.5.2. Не бажання Замовника з особистих причин та переконань, застосовувати надалі отримані знання та навички;

5.3.5.3. Поява з боку Замовника неповажного ставлення до Виконавця;

 

6. Порядок оплати та доставки товарів. Умови повернення товару

6.1. Замовлення товару:

6.1.1. Замовник може оформити та сплатити замовлення самостійно на сайтіhttps://nantenamar.com/та повідомити про факт оплати Виконавця за допомогою електронної пошти на адресуotie@inae.space. Після оформлення та оплати замовлення, Замовнику буде направлено повідомлення на вказану ним електронну адресу про підтвердження замовлення та наявності товару або про передбачувану дату надходження товару у разі його відсутності, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження повідомлення про замовлення та оплату не пошту Виконавця.

6.1.2. При оформленні замовлення у кількості, що перевищує одну одиницю одного найменування товару та відсутності необхідної кількості товару, Виконавець інформує про це користувача через направлення йому повідомлення на електронну адресу. Замовник може погодитися прийняти товар у кількості, що є в наявності та отримати повернення різниці суми фактично сплачених коштів або анулювати замовлення та отримати повернення сплачених коштів у повному обсязі. У разі відсутності відповіді на повідомлення Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів Виконавець має право анулювати замовлення та повернути сплачені кошти Замовнику.

6.1.3. У разі відсутності товару, вказаного на Сайті, внаслідок технічних неполадок, а також з інших причин, що не залежать від Виконавця, Замовник інформується про це шляхом надсилання йому повідомлення на електронну адресу, а замовлення або анулюється із поверненням Замовнику грошових коштів, або із Замовником обумовлюються інші варіанти врегулювання ситуації.

6.2. Порядок доставки товару:

6.2.1. Замовник отримує товар на території України та інших країн світу – за допомогою доступних служб Міжнародних поштових відправлень, за домовленістю із Замовником, а також додатково, виключно на території України – за допомогою служби експрес-доставки «Нова Пошта» », в тому числі за допомогою послуги «Кур'єрська доставка» (надалі - Нова Пошта).

6.2.2. При доставці товарів Новою Поштою або Міжнародним поштовим відправленням Замовник у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Новою Поштою або служби Міжнародного поштового відправлення відповідно.

6.2.3. Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару, що доставляється будь-яким із способів, зазначених у пп. 6.6.1. цього Договору, Замовник підтверджує своїм підписом у товарно-транспортній накладній (квитанції про оплату) при отриманні товару. Зі свого боку Виконавець гарантує відвантаження товару за допомогою обумовленої із Замовником службою доставки, у кількості, зазначеній та оплаченій Замовником, у належному стані та якості.

6.2.4. Відправлення товару здійснюється Виконавцем на протязі 3 (трьох) робочих тижнів з дня отримання Виконавцем повідомлення від Замовника про оплату замовлення.

6.2.5. Усі питання, що виникають у процесі оплати та отримання товару, Замовник може з'ясувати за допомогою зворотного зв'язку із Замовником та контактів, зазначених у розділі «Контакти» на Сайті.

6.3. Порядок оплати товару:

6.3.1. Вартість товарів за цим договором вказується на Сайті за адресою: https://nantenamar.com/ і може бути змінена Виконавцем у будь-який час в односторонньому порядку. Нова вартість набирає чинності з моменту опублікування та не поширюється на сплачені на момент опублікування послуги.

6.3.2. У вартість товару не входить вартість його доставки.

6.3.3. Вартість доставки розраховується окремо, відповідно до обраної Замовником служби доставки поштових відправлень та оплачується Замовником самостійно у строки та на умовах, встановлених відповідною службою доставки поштових відправлень.  

6.3.4. Оплата вартості товару провадитиметься в доларах США.

6.3.5. Оплата вартості товару здійснюється Замовником шляхом зарахування коштів у порядку передоплати на розрахунковий рахунок у розмірі 100% від вартості послуг протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту оформлення замовлення.

6.3.6. Моментом оплати вартості товару вважається надходження коштів на розрахунковий рахунок.

6.3.7. Виконавець може оплатити послугу кредитною карткою, за допомогою сервісу електронної платіжної системи.

6.4. Порядок повернення товару:

6.4.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Замовник має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти днів), не рахуючи дня покупки, якщо більш тривалий термін не оголошений Виконавцем. Замовник має право на обмін товару з урахуванням положень законодавства про підстави та перелік товарів, які не підлягають обміну (поверненню).

6.4.2. Якщо Замовник має намір повернути товар, таке повернення здійснюється відповідно до правил і умов, встановлених відповідною службою доставки поштових відправлень.

6.4.3. За наявності недоліків та прийняття рішення Замовником про повернення товару, Замовник зобов'язаний зафіксувати факт повернення, з урахуванням правил та умов встановлених відповідною службою доставки поштових відправлень, а також негайно повідомити_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d з Виконавцем про заміну товару або повернення сплаченої за нього ціни (у разі її здійснення в повному обсязі способом, зазначеним у пп. 6.3.8. цього Договору), з умовою відрахування вартості доставки назад за письмовим запитом Замовника. -bb3b-136bad5cf58d_

6.4.4. Сторони погодили, що у разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, отримання Замовником товару у належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності визнається досконалим.

 

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Виконавець зобов'язується:

7.1.1. Надати Замовнику інформаційно-консультаційних послуг у рамках дистанційних курсів, відео-уроків, вебінарів та консультацій про духовну практику, створених та розроблених Виконавцем на підставі авторської системи сприйняття світу, яка називається «Нанте-Намар».

7.1.2. Довести до відома Замовника відомості про зміни в датах та часі запланованих вебінарів.

7.1.3. Здійснювати зворотний зв'язок відповідно до вибраної Замовником послуги.

7.1.4. Організувати запис кожного нового вебінару, а також відео-уроків та розмістити записи на Каналі з повідомленням Замовника про доступ до них.

7.1.5. Здійснити доступ Виконавця до записів на Каналі, в рамках обраної послуги.

7.1.6. Зберігати конфіденційну інформацію, отриману від Замовника, у разі надання інформаційно-консультаційних послуг за цим договором. На вимогу Замовника, Виконавець гарантує додаткове підписання NDA (Угоди про нерозголошення), крім цього Договору, з метою забезпечення максимальної конфіденційності та збереження інформації про особистість та персональних даних Замовника. Для цього Замовнику потрібно додатково вказати у листі Виконавцю, при замовленні послуги, про необхідність підписання NDA. 

7.1.7. Дотримуватись вимог законодавства щодо обробки, передачі та захисту персональних даних Замовника.

7.2. Виконавець має право:

7.2.1. Змінювати в односторонньому порядку графік розміщення навчального матеріалу, проведення зворотного зв'язку та інших консультацій, а також змінювати та доповнювати зміст практик.

7.2.2. Вимагати від Замовника сумлінного виконання взятих він зобов'язань.

7.2.3. На свій розсуд в односторонньому порядку обмежувати доступ до будь-якої інформації, представленої на Сайті, зокрема розміщеної Замовником, у тому числі видаляти інформацію, розміщену Замовником у відгуках та коментарях на сторінках Виконавця у Instagram та Facebook.

7.2.4. Вимагати від Замовника виконання рекомендації та довіри до системи практики.

7.2.5. Вимагати дотримання правил комунікації, зазначених у пп. 5.1.6 – 5.1.7. справжньої угоди.

7.2.6. В односторонньому порядку змінювати та доповнювати умови цього Договору, без попереднього погодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сайті https://nantenamar.com/не менше ніж за один день до їх введення в дію.

7.2.7. В односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі суттєвого порушення Замовником умов цього Договору. При цьому кошти, сплачені Замовником за цим договором, повертаються Замовнику на умовах п. 5.3. та п. 6.4.3. цього Договору.

Також під суттєвим порушенням умов цього Договору розуміється будь-яке порушення авторських прав.

7.2.8. Залучати до виконання своїх зобов'язань третіх осіб, зокрема, ФОП Гівель А.М. – для ухвалення від Замовника на розрахунковий рахунок ФОП Гівель А.М. грошових коштів за надані Замовнику послуги та/або надані йому товари.

7.3. Замовник зобов'язується:

7.3.1. Після вибору послуги, прийняття цієї публічної оферти та оплати в повному інформаційно-консультаційних послуг, дотримуватись встановленого графіка навчальної програми, цілей та суті виконання завдань Виконавця, виконувати рекомендації та вимоги Виконавця в рамках надання послуг за цим Договором.

7.3.2. Після замовлення товару на Сайті, прийняття цієї публічної оферти та оплати у повній вартості товару, дотримуватися встановлених цим Договором умов та порядку доставки та/або повернення товару.

7.3.3. Не перепродувати товар після його отримання, а використовувати виключно в особистих цілях.  

7.3.4. Надати Виконавцю актуальну інформацію та персональні дані, необхідні для направлення Замовнику інформаційних матеріалів, а також для оперативного зворотного зв'язку із Замовником у рамках надання послуг за цим Договором.

7.3.5. Не здійснювати запис, не розповсюджувати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати чи перепродувати третім особам) з комерційною або некомерційною метою надану Виконавцем Замовнику інформацію та матеріали в рамках цього Договору, створювати на її основі інформаційні продукти з метою отримання комерційного прибутку , а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім особистого користування.

7.3.6. Не передавати третім особам та забезпечувати конфіденційність паролів доступу до Каналу, який використовується для організації Виконавцем послуг за цим Договором.

7.3.7. Не змінювати будь-яким способом програмну частину Сайту, вчиняти дії, спрямовані на зміну функціонування та працездатності Сайту.

7.3.8. Не розміщувати на Сайті, а саме у відгуках та коментарях у Instagram та Facebook персональні дані третіх осіб без їхньої згоди, у тому числі домашні адреси, телефони, паспортні дані, адреси електронної пошти.

7.3.9. Не розміщувати на Сайті, а саме у відгуках та коментарях у Instagram та Facebook комерційну рекламу, комерційні пропозиції, агітаційну інформацію та будь-яку іншу нав'язливу інформацію (у тому числі СПАМ у коментарях - тобто масове розсилання кореспонденції рекламного чи іншого характеру особам, не що висловлювали бажання їх отримувати), крім випадків, коли розміщення такої інформації погоджено з Виконавцем.

7.3.10. Не робити образливих висловлювань та протиправних вчинків стосовно інших Замовників та особисто Виконавця, не публікувати повідомлень на Сайті, а саме у відгуках та коментарях у Instagram та Facebook з метою провокування різкої реакції інших учасників ресурсу (тролінг).

7.4. Замовник має право: 

7.4.1. Вимагати повернення сплачених коштів відповідно до правил та умов, встановлених цим Договором.

7.4.2. Використовувати сервіси Сайту, здійснювати пошук та перегляд матеріалів, коментувати та залишати відгук на Сайті, а саме на сторінках Виконавця у Instagram та Facebook.

7.4.3. Оформити замовлення товару на відповідній сторінці сайту.

7.4.4. Вимагати від Виконавця дотримання умов цього Договору.

7.4.5. Скористайтеся можливістю придбати підписку на закриті матеріали Сайту та отримати преміум-доступ.

 

8. Відповідальність

8.1. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання послуг Замовнику з причин, що не залежать від Виконавця, а саме: порушення роботи Інтернету, обладнання або ПЗ з боку Замовника.

8.2. Жодна інформація, матеріали та/або консультації, що надаються Виконавцем у рамках надання послуг за цим Договором, не можуть розглядатися як гарантії. Прийняття рішень на основі всієї наданої Виконавцем інформації знаходиться у винятковій компетенції Замовника. Замовник бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням інформації та матеріалів, наданих Виконавцем у рамках виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором на час дії непереборної сили. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін бере на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин. Про виникнення таких обставин Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника шляхом розміщення інформації на Сайті та/або на електронну поштову скриньку, вказану Замовником під час оплати, а Замовник зобов'язаний надіслати Виконавцю листа на електронну пошту із зазначенням у рядку Тема «Форс-мажор». Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) Сторони розуміють: пожежа, повінь, землетрус, страйки та інші стихійні лиха, війна та військові дії, набрання чинності нормативними правовими актами та актами застосування права, що перешкоджають виконанню зобов'язань, вимушена термінова (позапланова) госпіталізація, підтверджена документально, якщо перелічені обставини перебувають поза контролем Сторін, що перешкоджають виконанню цього договору і виникли після укладення цього Договору. Відсутність часу у Замовника з будь-яких підстав для проходження навчальної практики або зворотного зв'язку, перебування у відпустці, відрядженні, відсутність з будь-яких причин доступу до мережі Інтернет, поломка засобу доступу до мережі Інтернет не є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) ).

8.4. У разі виникнення спорів, пов'язаних із виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості із Замовника, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів із дотриманням претензійного порядку. Строк розгляду претензії – 30 (тридцять) календарних днів з дати її отримання. За суперечками у зв'язку зі стягненням заборгованості із Замовника дотримання претензійного порядку не вимагається.

 

9. Захист авторських прав

9.1. Сайт містить результати інтелектуальної діяльності, що належать Виконавцю, його афілійованим особам та іншим пов'язаним сторонам, представникам, усім іншим особам, які діють від імені Виконавця.

9.2. Використовуючи Сайт, Замовник визнає та погоджується з тим, що весь вміст Сайту та структура вмісту Сайту захищені авторським правом, правом на товарний знак та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності, та що зазначені права є дійсними та охороняються у всіх формах, на всіх носіях та щодо всіх технологій, як існуючих в даний час, так і розроблених або створених згодом. Ніякі права на будь-який вміст Сайту, включаючи, крім іншого, аудіовізуальні твори, текстові та графічні матеріали, товарні знаки не переходять до Замовника внаслідок користування Сайтом та укладання цього Договору.

9.4. Додатково, Замовник, укладаючи цей Договір, підтверджує та погоджується з наступним:  

9.4.1. Книги, а також будь-які інші друковані видання, права інтелектуальної власності на які належать Виконавцю, придбані в результаті використання Сайту, надходять у виключно особисте користування Замовником і він не має права їх перепродати, перевидати, перекласти та/або іншим способом переробити та видати під власним авторством або вчиняти будь-які інші дії, що порушують майнові авторські права Виконавця відповідно до чинного законодавства;

9.4.2. Будь-які товари, придбані за допомогою Сайту, а саме їх дизайн, захищені авторським правом, та Замовник не має права перепродати товар, скопіювати та/або будь-яким іншим методом продублювати дизайн товару з метою створення власних схожих товарів та отримання комерційної вигоди від їх реалізації. Замовник отримує товар виключно на особисте побутове користування.

9.3. У разі порушення Замовником положень цього Договору щодо захисту авторських прав Виконавця останній має право вимагати виплати компенсації в десятикратному розмірі від вартості замовленої послуги, за кожний випадок порушення, а також компенсації всіх заподіяних збитків, включаючи втрачену вигоду.

 

10. Заключні положення

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту Замовника відповідно до п.2.2. договору та діє до виконання зобов'язань сторонами.

10.2. Бездіяльність з боку Виконавця у разі порушення Замовником положень цього договору не позбавляє Виконавця права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів та захист інтелектуальних прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.

10.3. Реквізити Виконавця та засоби зворотного зв'язку розміщені у розділі «Контакти» на сайтіhttps://nantenamar.com/.

bottom of page